fbpx
Marcher Markholt
Direktør for Markedsføring og Kommunikation

Wonderful Copenhagen

Hvis du vil vide mere om stillingen,
er du velkommen til at kontakte:

Jesper Christiansen
+45 20 20 37 36
jesper@marchermarkholt.com

Direktør for Markedsføring og Kommunikation til Wonderful Copenhagen

Kan du skabe fremdrift og forandring som leder? Har du lyst til at medvirke til at skabe en bæredygtig omstilling af turismen til gavn for borgere, miljø og erhverv? Har du samarbejdsevnerne og lysten til at udfylde et udfordrende lederjob, hvor du på nye og kreative måder sætter Copenhagen på verdenskortet med udgangspunkt i både hovedstadens styrkepositioner og samfundsmæssige behov? Og kan du skabe sammenhænge og fællesnævnere mellem store og små, offentlige og private samarbejdspartnere? Så er du muligvis Wonderful Copenhagens nye Direktør for Markedsføring og Kommunikation.

Om Wonderful Copenhagen

Wonderful Copenhagen er en selvstændig erhvervsdrivende fond, stiftet i 1992, med egen bestyrelse. Fonden Wonderful Copenhagen modtager årlig basisfinansiering fra Erhvervsministeriet, som Wonderful Copenhagen gearer betydeligt gennem organisationens flere hundrede medfinansierende samarbejdspartnere. Wonderful Copenhagen fremmer turismen i hovedstadsregionen og skaber med det udgangspunkt sammenhænge, samarbejder og afledte effekter i hele landet. Organisationen arbejder for at skabe en bæredygtig turismeudvikling og samler offentlige og private samarbejdspartnere. Indsatserne er målrettet tiltrækning af kongresser, møder, events, krydstogtgæster, nye flyruter og international markedsføring samt destinationsudvikling – herunder af storbyturisme, kulturturisme og ny viden. Indsatserne har til formål at tilvejebringe et større fælles offentligt gode. Med andre ord: Wonderful Copenhagen fremmer turismeudviklingen dér hvor markedet eller det offentlige ikke selv kan drive udviklingen.

Du bliver en del af direktionen i Wonderful Copenhagen og refererer direkte til virksomhedens CEO. Direktionen er lille, samarbejdsorienteret, og arbejder samlet for, at vi er en effektiv arbejdsplads med en høj faglighed og højt til loftet. Organisationen er kendetegnet ved en stærk passion for Danmarks hovedstad, og en varm uformel kultur.

Som Direktør har du det overordnede ansvar for Wonderful Copenhagens samlede kommunikations – og marketingindsats. Sammen med en afdeling på plus 20 passionerede medarbejdere er din opgave bl.a.:  

Om stillingen

 • At sætte retning for brandingen og markedsføringen af hovedstadsregionen som destination
 • At lede en afdeling med mange forskellige typer af opgaver og mange fagligheder
 • At sikre, at markedsføringen understøtter en bæredygtig destinationsudvikling. Markedsføringen er et middel til at udvikle destinationen både miljømæssigt, økonomisk og socialt, herunder at turismeudviklingen sker med borgernes opbakning.
 • At omsætte WoCos strategi til konkrete marketing- og kommunikationsinitiativer
 • At sikre højst mulige effekt for midlerne
 • At skabe gode rammer for kreativ udvikling, brugerdrevet markedsføring, partnerskaber og nye måder at samskabe synlighed
 • At sikre den rette involvering af både offentlige og private aktører i udvikling af nye markedsførings- og brandringkoncepter - og skabe sammenhæng til andre, som markedsfører eller brander hovedstaden.
 • At skabe rammer for og sikre offentlige og privat medfinansiering af markedsføringsindsatsen, herunder nye langvarige strategiske partnerskaber.
 • At være talsperson og formidle WoCos arbejde eksternt – nationalt og internationalt

Din profil

Du er en god leder, som har lyst til at lede - og du mestrer både den strategiske, faglige og personalemæssige ledelse. Du er samarbejds-, løsnings- og resultatorienteret og har både passionen og den drivkraft, der kan skabe resultater i dagligdagen.

Du har solid erfaring fra enten en lignende stilling eller organisatoin, eller en anden stilling, hvor du har haft overordnet ansvar for strategisk markedsføring, branding og digital udvikling.

Du har udsyn: At brande og markedsføre hovedstaden internationalt sker i konkurrence med andre metropoler og storbyer. Så du formår også at arbejde strategisk med de seneste tendenser og omsætte dem til handling.

Du har en dokumenteret track record mht. udvikling og eksekvering af marketing – og kommunikationsstrategier, der indeholder alle elementer af kommunikation (presse, SoMe, media relations, mv.).

Indlevelsesevne er et nøgleord. Copenhagen er et kæmpe brand internationalt – og dét at markedsføre en destination kræver både bredde og dybde. Troværdigheden i al kommunikation er key. Du kommer ikke til at markedsføre enkeltstående aktører, men derimod en destination – i samarbejde med flere aktører.

Du formår at arbejde i et felt, hvor der kan mange forskellige og endda modsatrettede interesser på spil. Du har derfor solid erfaring med stakeholder management og formår at skabe gode samarbejdsrelationer med private og offentlige, såvel som store- og små aktører.

Du har sublime præsentationsevner og personligheden til at stille dig op i en forsamling og agere talsperson – både for WoCo og for Copenhagen. Du er ekstrovert og en udpræget networker.

For at blive en succes i stillingen skal du være analytisk stærk. Stillingen kræver, at du forstår at se på tværs af fagligheder og interesser. Og at du kan forene dem, bl.a. gennem viden, den rette facilitering og dine personlige samarbejdsevner.

Du er både modig og innovativ – og sammen med din afdeling både tør og formår du gå nye veje rent kommunikationsmæssigt.

Du er i besiddelse af en videregående uddannelse inden for kommunikation, markedsføring, ledelse eller lignende, og du er i besiddelse af stærke engelskkundskaber i både skrift og tale.

Du kan genkende dig selv i følgende:

 • har stærke lederkompetencer, både strategisk, fagligt og personalemæssigt. Du er tydelig, har tillid til dine medarbejdere og formår samtidig at skabe følgeskab
 • har stærke samarbejdsevner og skaber professionelle relationer med mange forskellige aktører
 • har en innovativ og gerne kommerciel profil, og kan dokumentere resultater fra lignende stillinger
 • har strategiske kompetencer og politisk tæft i bred forstand – og har med succes ageret i lignende stillinger og/eller organisationer med både offentlige og private samarbejdspartnere
 • er analytisk stærk
 • arbejder struktureret og skaber både retning og klare rammer for dine medarbejdere, som du formår at få det bedste ud af
 • er en teamplayer og tager på tværs i organisationen ansvar for at skabe sammenhænge
 • er en stærk oplægsholder og kommunikator – flydende på dansk i skrift og tale og mestrer engelsk på højt niveau
 • har evnerne og lysten til at kommunikere i pressen, - på sociale medier og varetage relationer til medier både nationalt og internationalt