fbpx
Marcher Markholt

Nyheder

De stærkeste Marketeers i 2024: Hvad kendetegner dem?

De stærkeste Marketeers i 2024: Hvad kendetegner dem?


Igen i år har vi hos Marcher Markholt evalueret og udvalgt de 200 mest talentfulde marketingprofiler i Danmark som en del af The M List og kåringen af årets CMO 2024. The M List er en årlig udvælgelse, der fremhæver de mest fremtrædende markedsførings-, digitale, medie- og tech-profiler i Danmark. Som de forrige år er der også blevet udvalgt 20 lovende M Talents, som repræsenterer årets mest talentfulde unge i branchen.

 

Personlighedsstræk i den danske marketingbranche

For at blive klogere på, hvad der kendetegner de bedste marketingprofiler i Danmark, har vi bedt årets The M List-profiler om at gennemføre en omfattende personlighedstest. Det har igen resulteret i en af de mest omfattende analyser af personligheder i den danske marketingbranche hidtil. Vi har opdelt respondentgruppen i annoncører, bureau-profiler og medie- og tech-profiler, hvilket har givet os et nuanceret indblik i, hvad der driver succes i de forskellige sektorer. Annoncørerne kommer alle fra kunde-siden, bureau-profilerne fra både de klassiske og digitale bureauer og media & tech profilerne fra de danske mediebureauer samt tech orienterede virksomheder.  

 

Kort om analysen

Vi har anvendt Talogy's personlighedstest PAPI som vores værktøj til at udforske de profilerede personligheder. Denne test, som anvendes af virksomheder globalt, giver os en dybere forståelse af, hvad der motiverer mennesker, og hvordan de reagerer i arbejdssammenhænge. Gennem analyse af 26 parametre, der fokuserer på indre personlighedsdimensioner og arbejdsstil, har vi identificeret både fælles træk, forskelle samt kompetencer blandt M List-profilerne samt, hvordan den yngre generation adskiller sig fra de mere erfarne.

Resultaterne har resulteret i en række spændende indsigter og læring, som vi har samlet i denne artikel til gavn for andre marketingprofiler, kolleger og ledere, der søger inspiration.

 

 

PERSONLIGHEDS-ANALYSE: HVILKE KARAKTERISTIKA KENDETEGNER DE BEDSTE MARKETINGPROFILER I DANMARK?  

Respondenterne i undersøgelsen inkluderer cirka 130 af de cirka 200 profiler, som er blevet udmærket i årets The M List bog. Hertil de 20 talenter, der er udmærket under The M Talents. 


DE ERFARNE PROFILER (The M List)

De gør tingene anderledes

Noget af det, der har størst betydning for årets felt, er brugen af kreativitet og innovation – det gælder både annoncører, bureauer og media & tech. Årets M List profiler følger ikke bare strømmen, når de finder løsninger. De udfordrer status quo ved at generere nye, originale idéer og identificere opfindsomme måder at gribe problemer eller opgaver an på. Hvis de ser muligheden for at eksperimentere med nye tilgange og teknikker, griber de den, og de er heller ikke bange for at improvisere mere effektive løsninger eller bruge eksisterende ressourcer på en ny måde. Afprøvede, traditionelle systemer, procedurer og processer har ikke en chance hos året M List profiler.

Forholder sig kritisk til en kompleks verden og nye tech muligheder

Årets M List profiler scorer også højt på kategorien kritisk tænkning. De har evnen til at indsamle og vurdere oplysninger fra forskellige kilder og til at identificere relevante og irrelevante oplysninger. Og så stiller de spørgsmål, når de bliver præsenteret for idéer, konklusioner og antagelser. De udfordrer og er nysgerrige og vil se fakta og beviser. Og når de støtter med konklusioner og beslutninger, bidrager de med solid dokumentation og ræssonementer. Det gør sig også gældende i mødet med ny teknologi og AI. The M List profilerne evner at evaluere og anvende disse værktøjer effektivt og sikre en mere informeret og ansvarlig beslutningsproces.


Målrettede og skaber resultater

Årets felt slår også ud på deres ledelsesstil, der er instruerende og vejledende. De er stærke til at skabe klar retning og fokus og opstille tydelige forventninger til præstation – og ikke mindst holde andre ansvarlige for at opnå dem. De sikrer med andre ord, at andres indsats er fokuseret på vigtige målsætninger og fælles mål og er i stand til at fjerne forhindringer og barrierer for at hjælpe andre med at opnå succes. Med organiserede og gennemtænkte arbejdsplaner gør de det muligt at koordinere ressourcer og indsatser og dermed opnå de ønskede mål. 


De er motiverende ledere

Motivation og engagement er en vigtig nøgle til The M List talenternes succes. De udviser en klar fornemmelse af formål og entusiasme, som engagerer andre. De tilpasser tilgange efter det, der motiverer forskellige personer. Og de skaber et miljø, hvor folk er inspireret til at gøre deres bedste. Deres egen dedikation og engagement til at opnå topkvalitet lyser som en ledestjerne for andre, der derigennem oplever en fælles forståelse af formål og mening.


Taler udtryksfuldt og lytter engageret

Årets felt er ikke bange for at udtrykke deres mening – særligt ikke de M List profiler, der kommer fra bureauverdenen. De præsenterer deres idéer på en overbevisende og troværdig måde med stærke argumenter. De appellerer til andre med logik, følelser eller personlig kontakt. Og de formår samtidig at lytte til og adressere andres indvendinger og bekymringer. De vil gerne høre andres mening og have deres bidrag for at samle oplysninger, forstå behov og forbedre løsning og præsentationen af den.


De er tæt på verdensmestre i kommunikation

Årets M List profiler er stærke kommunikatører. De lytter aktivt og stiller spørgsmål for at bekræfte deres egen forståelse. Og de formår at kommunikere idéer og informationer tydeligt og kortfattet tilpasser budskabet og tilgang til formål, sammenhæng og publikum. For at sikre, at deres budskab er forstået, følger de op og kontrollerer. Deres stærke kommunikationsevner er afgørende for deres succes, da det gør den i stand til at skaber klarhed og forståelse og reducerer misforståelser og fejl. Og de opbygger samtidig tillid og styrker relationer med stærk kommunikation.

 

DE YNGRE PROFILER (The M Talents)

De er fremragende til at udvikle andre

De unge marketingtalenter er ikke blot dygtige til at skabe kampagner og strategier, de er også fremragende mentorer og udviklere af andre. Gennem coaching og udvikling deler de deres erfaringer og giver konstruktiv feedback for at hjælpe deres kolleger med at maksimere deres præstation og realisere deres fulde potentiale. Årets M Talents ser potentiale i andre og er dedikerede til at fremme andres succes. De tilbyder klar og ærlig feedback, som er afgørende for at forbedre præstationen og styrke færdighederne hos deres holdkammerater. Derudover opfordrer de andre til at tage nye udfordringer og muligheder op, hvilket bidrager til både personlig og faglig udvikling.


De tænker ud over det sædvanlige

De unge M Talents er kendetegnet ved en stærk evne til kreativitet og innovation. De har en unik evne til at udfordre status quo og identificere opfindsomme tilgange til at løse problemer og opgaver. Med en flair for at generere originale idéer og indsigter, eksperimenterer de med nye teknikker og tilgange for at finde innovative løsninger. Disse talenter improviserer ofte for at opnå større effektivitet, enten ved at udvikle nye løsninger eller ved at anvende eksisterende ressourcer på nye og innovative måder. De er ikke bange for at afprøve traditionelle systemer og processer på nye måder, så længe det fremmer effektivitet og resultater.


De har stærke menneskelige evner

Omtanke for andre er et af de træk, der også kendetegner årets unge M Talents. De stræber efter at forstå andres følelser og lytter nøje og opmærksomt i samtaler. Med deres varme og stærke føling med andre udviser de oprigtig bekymring og empati for andre og behandler dem med omsorg, medfølelse og respekt. På den måde skaber de en inkluderende og støttende arbejdskultur, hvor medarbejdere føler sig værdsatte og respekterede.Nederst på formularen


De er mestre i at opbygge relationer

Det at skabe relationer er en kompetence, som årets unge M Talents mestrer til fulde. De har nemt ved at skabe kontakt til andre og opsøger gerne muligheder for kontakt til andre. De interagerer med dem på en venlig og respektfuld måde og anvender fælles interesser eller ligheder til at danne relationer eller gøre dem dybere. De gør desuden en indsats for at opretholde et et stærkt netværk gennem regelmæssig kontakt og kommunikation. Deres naturlige evne til at skabe forbindelser gør det muligt for dem at opbygge tillidsfulde relationer på tværs af forskellige niveauer i organisationen og i deres professionelle netværk.

 

Hvad siger headhunteren?

For at komme endnu tættere på de førende marketingprofiler i Danmark på tværs af generationer - fra unge talenter til erfarne ledere og CMO'er – har vi tagget en snak med Klaus Markholt-Hansen, der er partner hos Marcher Markholt. Klaus har i mange år været en del af juryen til udvælgelsen af The M List, The M Talents og Årets CMO i Danmark og følger med i marketingverdenens udvikling og behov.


Hvad har været den mest markante nødvendighed som marketeer i det seneste år? 

Helt klart en forståelse af AI og det, som teknologien kan, og ja, stærke AI-kompetencer. Den ældre generation viser stor interesse og forståelse for nødvendigheden af at imødekomme ny teknologi. Samtidig med at de ikke kritiske. De har en stærk evne til at analysere, vurdere og forstå information på en dybdegående og reflekterende måde. De kan analysere komplekse problemer, vurdere troværdighed, anvende logik og rationale og udfordre status quo. Det er en værdifuld evne, især i en tid præget af hurtige teknologiske fremskridt og komplekse udfordringer, da det giver dem mulighed for at træffe informerede beslutninger og navigere effektivt i den komplekse verden omkring dem.

Årets M Talents er enormt opdaterede på ny teknologi og har et helt andet fundament, når det gælder AI og digital tilgang. De tilhører Generation Z og er altså vokset op i en tid, hvor teknologi, herunder AI, har været en integreret del af deres hverdag fra en tidlig alder. De er digitale indfødte, hvilket betyder, at de har en naturlig forståelse for og erfaring med teknologi, herunder AI, og dens anvendelser. Dertil kommer deres teknologiske nysgerrighed og ønske om at udforske og eksperimentere med nye teknologier. De er ikke bange for at prøve nye ting og lære ved at eksperimentere og fejle, hvilket giver dem en solid grundlæggende forståelse for AI.


Hvordan vil du beskrive 2024’s marketingprofiler?

Noget af det, der karakteriserer årets felt, er, at de ikke kigger sig tilbage. De ser fremad. De er klar til fremtiden. Årets The M List profiler er klar over, at verden konstant ændrer sig, og de er parate til at omfavne disse forandringer. Deres evne til at se fremad og tilpasse sig fremtiden giver dem en konkurrencefordel og muliggør en vedvarende succes i en verden, der konstant udvikler sig. De er klar til fremtiden. Og enormt sultne på muligheder. Sultne på AI. Sultne på at genopfinde sig selv og sit team.

Og så har de evnen til at analysere, vurdere og forstå information på en dybdegående og reflekterende måde. Det indebærer også, at de er i stand til at udvikle og evaluere argumenter, identificere logiske fejl og være åben over for alternative synspunkter og perspektiver. Det er en værdifuld evne, især i en tid præget af hurtige teknologiske fremskridt og komplekse udfordringer, da det giver dem mulighed for at træffe informerede beslutninger og navigere effektivt i den komplekse verden omkring dem.


Hvad er ”det nye”, den unge generation bringer med sig?

At empati og hensyn over for andre scorer så højt, som det gør ved vores M Talents er noget, vi ikke har set før på samme måde. De har en dyb forståelse for og bekymring for andre menneskers følelser, behov og perspektiver. De scorer også højt på kategorien Building Relationships. De har en stærk evne til at etablere og opretholde meningsfulde forbindelser med deres kolleger og samarbejdspartnere. De lytter aktivt, viser interesse for andre og anerkender deres bidrag og perspektiver. Vi ser altså mere bløde kompetencer, end vi er vant til at se i branchen. Ikke desto mindre er disse færdigheder afgørende for at kunne kommunikere effektivt, samarbejde produktivt og opbygge stærke og bæredygtige relationer med både kolleger og kunder.

 

Opsummering: Fremtiden har brug for erfarne innovatorer og unge, empatiske talenter 
I 2024's analyse af de stærkeste Marketeers i Danmark har vi identificeret markante træk og karakteristika, der adskiller de erfarne profiler fra de yngre talenter. Blandt de erfarne profiler er kreativitet og innovation afgørende, da de udfordrer status quo og genererer nye løsninger. Deres kritiske tænkning spiller også en central rolle, især når det kommer til at integrere ny teknologi som AI i deres beslutningsproces. Disse profiler er desuden dygtige ledere, der motiverer og guider deres hold med klarhed og engagement. Deres stærke kommunikationsevner og evne til at påvirke andre bidrager også til deres succes.

På den anden side er de unge M Talents kendetegnet ved deres kreative og innovative tilgang, samt deres evne til at udvikle andre gennem coaching og feedback. Deres omtanke for andre og evne til at opbygge relationer bidrager til en inkluderende arbejdskultur. Der er ingen tvivl om, at disse talenter har potentiale til at forny branchen og drive innovationen fremad.

Hos Marcher Markholt forventer vi, at vi i fremtiden vil se en stigende integration af teknologi og kreativitet i marketingverdenen, ledet af både erfarne profiler og unge talenter. Samtidig vil fokus på coaching og udvikling af medarbejdere være afgørende for at opretholde en konkurrencedygtig fordel. Med en stærkere forståelse for både menneskelige og teknologiske aspekter af markedsføring vil branchen fortsætte med at vokse og tilpasse sig de skiftende behov i samfundet.