fbpx
Marcher Markholt

Standardvilkår og betingelser

Marcher Markholt & Free Agents™ Standardvilkår og betingelser

Standardvilkår og betingelser for

 

Marcher Markholt A/S

CVR-nr: 32258840

Amaliegade 45, mezzanin

1256 København K

(“Selskabet”)

 

KONTRAKTBETINGELSER 

 1. Disse standardvilkår og betingelser regulerer adgangen til og brugen af Selskabets ydelser, inkl. platform, applikationer, web-steder, indhold og rådgivning (”Ydelser”). Ved at acceptere disse vilkår og betingelser, vil der blive etableret et kontraktforhold mellem Selskabet og dig.

 2. ”Job(s)” definerer enhver ansættelse, projekt eller opgave, inkl. freelance arbejde, som Virksomheden tilbyder Kandidater/Free Agents ved brug af Ydelserne leveret af Selskabet.

 3. ”Kandidat” henviser til enhver bruger, der anvender Ydelserne for at finde, vise interesse for eller acceptere Jobs.

 4. ”Free Agents” er defineret som uafhængige konsulenter/freelancere, der opretter en profil for at levere Konsulentydelser til at løse Jobs for Virksomheder.

 5. ”Konsulentydelser” defineres som konsulentarbejde (uden ansættelse), som Free Agents leverer til Virksomhederne.

 6. ”Virksomhed” defineres som den bruger, der opretter en virksomhedsprofil for at tilbyde Jobs ved brug af Ydelserne.

 7. Udover disse vilkår og betingelser skal Selskabet og du indgå en individuel Samarbejdsaftale/Konsulentaftale så hurtigt som muligt og før et Job påbegyndes.

 

1. YDELSER

 1. Ydelser leveret af Selskabet omfatter en teknologiplatform, rekrutteringsrådgivning, ansøgninger, hjemmesider, der er beregnet til at støtte/hjælpe Virksomheden med at finde relevante Kandidater og/eller Free Agents til et givent Job og omvendt.

 2. Ud fra det opdrag som Virksomheden har givet, er Selskabet ansvarlig for at håndtere søgningen efter Kandidater og/eller Free Agents og præsentere Virksomheden for relevante Kandidater og/eller Free Agents, der passer til det respektive Job. Via teknologiplatformen kan Virksomhederne finde information om de udvalgte relevante Kandidater og Free Agents ud fra oplysninger modtaget fra Kandidaten, Free Agents og/eller Selskabet. Kandidater og Free Agents bruger Ydelserne til at oprette en personlig profil for at vise relevant information om dem selv i forhold til de Jobs, de er interesseret i.

 3. Ved at bruge Ydelserne accepterer Virksomheden og Kandidater/Free Agents, at Virksomheden kan bruge de leverede data til at matche Jobs med relevante Kandidater/Free Agents.

 4. Selskabet kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser med 14 dages skriftligt varsel. Brugen af Ydelserne efter udløbet af varselsperioden betragtes som udtrykkeligt samtykke til de ændrede vilkår og betingelser.

 

2. BRUG AF YDELSER

 1. Ved oprettelse af en konto på Selskabets platform accepterer Virksomhederne, Kandidaterne/Free Agents at modtage e-mails med relevante oplysninger fra Selskabet. Du kan til enhver tid afmelde disse e-mails fra din profil med undtagelse af de procedure e-mails, der anses for at være af afgørende betydning for brugen af vores Ydelser.

 2. Virksomheder og Kandidater/Free Agents må ikke give tredjemand adgang til at bruge deres konti, eller overføre ejerskabet af kontoen til tredjemand. Virksomheder og kandidater/Free Agents kan heller ikke tilbyde eller acceptere Jobs på vegne af tredjemand. Virksomheder har mulighed for at oprette flere brugerkonti under samme virksomhedskonto. Kandidater/Free Agents skal være minimum 18 år for at oprette en konto og bruge Ydelserne.

 3. Virksomheder og Kandidater/Free Agents accepterer kun at bruge Ydelserne til lovlige anerkendte formål og må ikke bruge nogen platform til annoncering af produkter eller ydelser.

 4. Det er strengt forbudt for Virksomheder og Kandidater/Free Agents at indgå i en dialog om et Job, der er opslået på Selskabets platform, uden forudgående godkendelse fra Selskabet.

 5. Alt indhold indsendt af Virksomheder og Kandidater/Free Agents forbliver disse parters ejendom. Men ved at levere indhold til Selskabet giver Virksomheder og Kandidater/Free Agents Selskabet opsigelige rettigheder til at bruge, kopiere, ændre og distribuere sådant indhold for at levere Selskabets Ydelser uden varsel eller samtykke fra indholdsejerne.

 6. Ved at indsende indhold til Selskabet garanterer Virksomheder og Kandidater/Free Agents, at de har ejerskab til indholdet eller rettighederne, licenserne, samtykket og bemyndigelsen til at give Selskabet adgang til indholdet, og at Selskabets brug af indholdet ikke vil krænke eller støde nogen tredjemand.

 7. Virksomheder og Kandidater/Free Agents acceptere ikke at levere indhold, der indeholder  had, vold, pornografi, racisme eller andre ulovlige elementer.

 

3. EJERSKAB

 1. Alle rettigheder til Ydelserne tilhører Selskabet. Hverken nærværende standardvilkår og betingelser eller brug af Ydelserne vil overføre eller give nogen rettigheder til Ydelserne eller Ydelsernes indhold til nogen tredjemand. Virksomheder og Kandidater/Free Agents har derfor ingen rettigheder til at bruge eller på nogen måde henvise til fx Selskabets navne, logoer, Ydelser eller varemærker uden Selskabets skriftlige godkendelse.

 

4. FAKTURERING 

 1. Ansættelse af kandidater (fast ansættelser)
 1. Ansættelse af Kandidater faktureres som specificeret i den Samarbejdsaftale, som Selskabet indgår med Virksomheden.

    b. Ansættelse af Free Agents (konsulentansættelser)

 1. For at gøre processen så nem som mulig for Free Agents håndteres al fakturering og betaling af Selskabet. Herudover er Selskabet ikke involveret i samarbejdet mellem Virksomheden og Free Agents.

 2. Når en virksomhed annoncerer et Job på platformen, som kunne være relevant for Free Agents, beslutter Virksomheden, om de vil betale pr. time, pr. måned eller et fast honorar.

 3. Alle andre faktureringsforhold er beskrevet i den specifikke Samarbejdsaftale/Konsulentaftale, som Virksomheden og Free Agents indgår med Selskabet.

 

5. DATABESKYTTELSE

 1. Ved at give dine personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stillingsbetegnelse og professionel erfaring giver du Selskabet tilladelse til at dele alle sådanne oplysninger med Virksomheder, der bruger Ydelserne.

 2. Selskabet behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og som beskrevet i Selskabets privatlivspolitik. Den aktuelle version er tilgængelig på dette link.

 3. Selskabet vil tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at personoplysningerne ikke er tilgængelige for andre brugere end dem, der er nødvendige for at drive forretningskonceptet for Selskabet. Dine personoplysninger kan blive brugt til statistiske og anonyme evalueringer.

 

6. FORPLIGTELSER

 1. Hvis en Virksomhed, Kandidat eller Free Agents væsentligt misligholder disse vilkår og betingelser, kan Selskabet øjeblikkeligt opsige enhver Ydelse til den misligholdende Virksomhed, Kandidat eller Free Agents.

 2. Selskabet fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte, hændelige og specielle tab såvel som følgeskader, herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste, tabte data, personskade eller ejendomsskade i forbindelse med eller på anden måde som følge af brugen af Ydelserne, også selvom Selskabet er blevet orienteret om muligheden for sådanne skader. Selskabet er ikke ansvarlig for skader, forpligtelser eller tab, der opstår som følge af (i) din brug af eller tillid til Ydelserne eller din manglende evne til at få adgang til og/eller bruge Ydelserne; eller (ii) enhver transaktion eller en relation mellem dig og en tredjemandsudbyder. Selskabets samlede forpligtelse over for dig i forbindelse med alle skader, tab og tvister vedrørende Ydelserne kan under ingen omstændigheder overstige DKK 25.000.

 3. Selskabet er under ingen omstændigheder ansvarlig over for dig, hvis der er force majeure for Selskabet eller dets underleverandører, herunder i forbindelse med krig, mobilisering, uforudsete svigt, forsinkede eller manglende leverancer, brand, strejker, lockout, civile uroligheder, naturkatastrofer, computervirus, afbrydelse af normal drift på hjemmesiden, herunder energiforsyning, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende force majeure begivenheder, som er uden for Selskabets kontrol, og som Selskabet ikke burde have taget i betragtning ved indgåelsen af denne aftale eller kunne have undgået eller kommet udenom.

 4. Du accepterer at holde Selskabet skadesløs for ethvert krav, erstatningskrav for tab, forpligtelser og udgifter (herunder advokatsalærer), der opstår som følge af eller i forbindelse med (i) din brug af Ydelserne eller ydelserne eller produkter erhvervet gennem brug af Ydelserne; (ii) dit brud på eller overtrædelse af disse vilkår og betingelser; eller (iii) din krænkelse af tredjemandsrettigheder, herunder tredjemandsudbyders rettigheder.

 

7. TVISTER

 1. Enhver tvist relateret til disse vilkår og betingelser skal reguleres i overensstemmelse med dansk lovgivning, dog med undtagelse af de principper under dansk lovgivning, som ville føre til anvendelse af andre jurisdiktioners lovgivninger. Enhver tvist skal afgøres ved Københavns Byret.