fbpx
Marcher Markholt

Marcher Markholt's Villkor

Villkor

Standardvillkor för:

Marcher Markholt A/S

Företagsnr. (CVR): 32258840

Amaliegade 45, Mezzanine

1256 Copenhagen K

 

(”Bolaget”)

 

 1. Kontraktsvillkor
 • Dessa standardvillkor reglerar åtkomst till och användning av Bolagets tjänster, inklusive plattform, applikationer, webbplatser, innehåll och rådgivning (”Tjänster”). Genom att acceptera dessa villkor upprättas ett avtal mellan Bolaget och dig. 
 • “Jobb” definierar alla anställningar, projekt eller uppgifter inklusive frilansarbete, som Uppdragsgivaren erbjuder till Kandidater/Free Agents genom att använda Tjänsterna som tillhandahålls av Bolaget. 
 • “Kandidat” avser alla användare som använder Tjänsterna för att hitta, visa intresse för eller acceptera Jobb. 

 • “Free Agents” definieras som självständiga konsulter/frilansare som skapar en profil för att leverera konsulttjänster till Uppdragsgivaren

 • “Konsulttjänst” definieras som det icke-anställda konsultarbete som tillhandahålls av Free Agents till Uppdragsgivaren.

 • “Uppdragsgivaren” definieras som den användare som skapar en företagsprofil för att erbjuda Jobb genom att använda Tjänsterna.

 

Utöver dessa villkor ska Uppdragsgivaren och du ingå i ett specifikt samarbetsavtal/konsultavtal så snart som möjligt och innan något Jobb påbörjas.

 

 1. Tjänster
 • Tjänster som tillhandahålls av Bolaget inkluderar en teknologiplattform, rekryteringsrådgivning, applikationer, webbplatser som är avsedda att stödja verksamheten i att hitta relevanta Kandidater och /eller Free Agents för ett visst Jobb, och vice versa.

 • Baserat på en rollbeskrivning från Uppdragsgivaren är Bolaget ansvarig för att hantera sökningen efter Kandidater och/eller Free Agents och presentera relevanta Kandidater och/eller Free Agents för Uppdragsgivaren som matchar respektive Jobb. Genom teknologiplattformen kan Uppdragsgivaren hitta information om utvalda Kandidater och Free Agents baserat på input från Kandidaten, Free Agents och/eller Bolaget. Kandidater och Free Agents använder Tjänsterna för att skapa en personlig profil för att visa relevant information om sig själva i relation till Jobb som de är intresserade av.

 • Genom att använda Tjänsterna samtycker Uppdragsgivaren och Kandidaterna/Free Agents till att Bolaget kan använda uppgifterna som tillhandahålls för att matcha relevanta Kandidater/Free Agents med Jobb. 
 • Bolaget kan när som helst ändra dessa villkor med 14 dagars skriftlig varsel. Användningen av Tjänsterna efter utgången uppsägningstid anses vara explicit samtycke till de ändrade villkoren.

 

 1. Användning av Tjänster
 • Under registrering av ett konto på Bolagets plattform accepterar Uppdragsgivaren och Kandidaternas/Free Agents att ta emot e-postmeddelanden med relevant information från Bolaget. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på dessa e-postmeddelanden från din profil, med undantag för de e-postmeddelanden som anses vara kritiska för användningen av våra Tjänster.

 • Uppdragsgivare och Kandidater/Free Agents får inte tillåta tredje parter att använda deras konton och inte heller överföra äganderätten av kontot till ett tredje parti. Uppdragsgivare och Kandidater/Free Agents kan inte heller erbjuda eller acceptera Jobb på uppdrag av en tredje part. Uppdragsgivare har möjlighet att skapa flera användarkonton under samma företagskonto. Kandidater/Free Agents måste vara minst 18 år för att skapa ett konto och använda Tjänsterna.

 • Uppdragsgivare och Kandidater/Free Agents samtycker till att endast använda Tjänsterna för legitima ändamål och får inte använda någon plattform för marknadsföring av några produkter eller Tjänster.

 • Det är strängt förbjudet för Uppdragsgivaren och Kandidater/Free Agents att kringgå Bolaget och delta i en dialog om ett Jobb som publiceras på Bolagets plattform, utan tidigare godkännande från Bolaget.
   
 • Allt innehåll som skickas in av Uppdragsgivaren och Kandidater/Free Agents förblir dessa parters ägande. Genom att tillhandahålla innehåll till Bolaget, ger Uppdragsgivaren och Kandidater/Free Agents Bolaget uppsägbara rättigheter att använda, kopiera, ändra och distribuera sådant innehåll för att leverera dess Tjänster utan varning eller samtycke från innehållsägarna

 • Genom att skicka innehåll till Bolaget garanteras Uppdragsgivare och Kandidater/Free Agents att de har äganderätten till innehållet eller de rättigheter, licenser, samtycke och befogenhet att ge Bolaget tillgång till innehållet och att Bolagets användning av innehållet inte kommer att bryta mot eller kränka någon tredje part.

 • Uppdragsgivare och Kandidater/Free Agents samtycker till att inte leverera innehåll som inkluderar hat, våld, pornografi, rasism eller andra olagliga element.

 

 1. Ägande

Alla rättigheter till Tjänsterna tillhör Bolaget. Varken dessa standardvillkor eller användning av Tjänsterna kommer att överföra eller ge några rättigheter till Tjänsterna eller deras innehåll till någon tredje part i fråga. Uppdragsgivare och Kandidater/Free Agents har därför inga rättigheter att använda eller på något sätt hänvisa till exempel till Bolagets namn, logotyper, Tjänster, eller varumärken utan Bolagets skriftliga godkännande.

 

 1. Fakturering

5.1 Anställning av Kandidater (permanent anställning)

Anställning av Kandidater faktureras enligt det samarbetsavtal som ingår mellan Uppdragsgivaren och Bolaget. 

5.2 Anställning av Free Agents (konsultanställda)

För att göra processen så enkel som möjligt för Free Agents™ hanteras all fakturering och betalning av Bolaget. Bortsett från detta är Bolaget inte involverat i samarbetet mellan Uppdragsgivaren och Free Agents™.

När en Uppdragsgivare lägger ut ett Jobb på plattformen, som kan vara relevant för Free Agents™, bestämmer Uppdragsgivaren om de vill betala per timme, månad eller en fast avgift.

Alla andra faktureringsärenden beskrivs i det specifika samarbetsavtal/konsultavtal som Uppdragsgivaren och Free Agents ingår med Bolaget.

 

 1. Dataskydd 

6.1 Genom att tillhandahålla dina personliga uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post, professionell och personlig erfarenhet, ger du Bolaget tillåtelse att dela all sådan information med Uppdragsgivare som använder Tjänsterna.

6.2 Bolaget behandlar personlig information i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, och enligt beskrivningen Bolagets integritetspolicy, vars aktuell version är tillgänglig på; https://freeagents.network/se/policy.html 

6.3 Bolaget kommer att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte är tillgängliga för andra användare än de som krävs för att driva affärskonceptet för Bolaget. Dina personuppgifter kan komma att användas för statistiska och anonyma evalueringar.

 

 1. Förpliktelser

7.1 Om någon Uppdragsgivare, Kandidat eller Free Agent bryter mot dessa villkor, kan Bolaget omedelbart säga upp alla Tjänster till den ifrågavarande Uppdragsgivaren, Kandidaten eller Free Agent.

7.2 Bolaget frånsäger sig allt ansvar för indirekta, oförutsedda och speciella förluster, såväl som följdskador, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, förlorade data, personskada eller egendomsskada relaterade till, i samband med eller på annat sätt härrörande från användningen av Tjänster, även om Bolaget har informerats om möjligheten till sådana skador. Bolaget är inte ansvarigt för några skador, ansvar eller förluster som uppstår till följd av; (i) din användning av eller tillit till Tjänsterna eller din oförmåga att komma åt och/eller använda Tjänsterna; (ii) någon transaktion eller relation mellan dig och en tredjepartsleverantör. Under inga omständigheter kan Bolagets totala förpliktelser gentemot dig i samband med dessa Tjänster för alla skador, förluster och tvister överstiga 25,000 DKK.

7.3 Bolaget är under inga omständigheter förpliktat gentemot dig om det förekommer force majeure från Bolaget eller dess underleverantörer, inklusive i samband med krig, mobilisering, oförutsägbart misslyckande, försenade eller uteblivna leveranser, brand, strejker, lockout, civila oroligheter, naturkatastrofer, datavirus, avbrott i normal trafik, inklusive energiförsörjning, restriktioner från offentliga myndigheter samt liknande force majeure-tillfällen som ligger utanför Bolagets kontroll och som Bolaget inte borde ha tagit hänsyn till vid ingåendet av detta avtal, inte heller bör den har undvikit eller övervunnit.  

7.4 Du samtycker till att hålla Bolaget skadefritt från alla anspråk, ansvar för skador, skyldigheter, förluster, skulder och utgifter (inklusive advokatarvoden) som uppstår ur eller i samband med (i) din användning av Tjänsterna eller produkter som fördärvats genom användning av Tjänsterna; (ii) ditt brytande mot dessa villkor (iii) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive tredjepartsleverantörer. 

 

 1. Rättslig grund

Varje tvist relaterad till dessa villkor ska styras av dansk lag, exklusive dess lagkonflikt principer. Varje tvist ska avgöras av Köpenhamns tingsrätt (på danska: “Byretten i København”)