fbpx
Marcher Markholt

Privacy Policy

Marcher Markholt’s
cookie- och integritetspolicy

Om denna cookie- och integritetspolicy
Denna cookie och integritetspolicy beskriver hur vi, Marcher Markholt, behandlar den information vi samlar in om dig och tillgodogör, när du använder våra tjänster.

Marcher Markholt är personuppgiftsansvarig och vi ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi samlar in och behandlar personlig information som en naturlig del av driften av vår webbplats (http://marchermarkholt.com/), och av den anledningen har vi antagit denna cookie- och integritetspolicy.

Vi samlar in mycket data om våra användare (både företag och kandidater) via andra sätt än hemsidan, tex. via telefonsamtal, LinkedIn eller e-post.

När vi ber dig att göra dina personuppgifter tillgängliga för oss informerar vi dig om vilken information vi behandlar och för vilket ändamål. Du får information om detta när uppgifterna samlas in.

Denna cookie- och integritetspolicyn gäller från och med den 1 december 2018. Marcher Markholt kan komma att ändra cookie- och integritetspolicyn emellanåt, och användare av vår webbplats kommer att informeras om detta när det är tillämpligt.

När du godkänner denna cookie- och integritetspolicy kommer du att ge oss samtycke till att behandla dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna policy som anges nedan och enligt GDPR artikel 6 (1) (a) och (b).

Våra kontaktuppgifter är:
Marcher Markholt A/S
Amaliegade 45
DK-1256 Copenhagen K

Email: info@marchermarkholt.com

 

Innehållet i denna cookie- och integritetspolicy:  

 • Arbetssökande/kandidater: dina personuppgifter och hur vi behandlar dem
 • Arbetsgivare: din information och hur vi behandlar den
 • Besökare på vår webbplats
 • Säkerhet
 • Lagring av din personliga information
 • Dina rättigheter
 • Klagomålsinstans

Arbetssökande/kandidater: dina personuppgifter och hur vi behandlar dem
När du ansöker om ett jobb via vår webbplats eller på annat sätt kommer vi att be dig godkänna Marcher Markholts cookie- och integritetspolicy och därigenom ge samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Om du avböjer att ge oss ditt samtycke beklagar vi att vi inte kommer att kunna hjälpa dig med ditt jobbsökande.

De personuppgifter du förser oss med när du skickar ditt CV till oss, fyller i din kandidatprofil genom vår rekryteringsplattform och liknande som en del av en rekryteringsprocess, kommer endast att behandlas och bevaras i syfte att genomföra rekryteringsprocessen. Syftet är att utvärdera dina kvalifikationer för rekrytering till det anställande företaget.

Majoriteten av personlig information kommer att samlas in direkt från kandidaten. Denna information kommer vanligtvis att tillhandahållas i samband med ett CV eller liknande, inklusive:

 • Namn
 • Adress och kontaktinformation
 • Födelsedag
 • Karriärhistorik

Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi intervjuer där vi samlar in personuppgifter om kandidaten. Endast nödvändig och relevant information kommer att bearbetas och användas i utvärderingen om kandidaten är kvalificerad för ytterligare intervjuer och eventuella möten med det anställande företaget (Uppdragsgivaren).

Som personuppgiftsansvarig samlar och behandlar Marcher Markholt personuppgifter från kandidater för att:

 • Utföra den begärda rekryteringsprocessen
 • Leverera de tjänster som Marcher Markholt åtar sig att leverera till kunden (Uppdragsgivaren), inklusive urval av rätt kandidat
 • Att fullgöra Marcher Markholts avtalsenliga och juridiska skyldigheter
 • Uppdatera användarens profil så att de bättre matchas med relevanta jobb  

Som kandidat har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke eller ändra dina kommunikationsinställningar. Du kan begära tillgång till dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@marchermarkholt.com och specificera din begäran.

För att kunna leverera våra tjänster till dig är det nödvändigt att dela relevant personlig information med betrodda tredje parter såsom IT-tjänster, webbhotell etcetera. Vi använder endast data behandlare som erbjuder de nödvändiga garantierna för lämpliga tekniska och organisatoriska arrangemang som säkerställer att behandlingen följer gällande dataskyddslagstiftning, inklusive skydd av den registrerades rättigheter.

Vi använder tredje parts data behandlare för IT-tjänster och personlighetstestning. Du hittar våra data behandlare här.

Vi delar inte dina personuppgifter med data behandlare utanför EU/EES, och delar inte heller med data behandlare som vill använda din information i marknadsföringssyfte.

 

Arbetsgivare: din information och hur vi använder den
När du kontaktar oss i samband med ett potentiellt samarbete kommer vi att registrera uppgifter om dig; inklusive, men inte begränsat till:

 • Ditt namn
 • Din jobbtitel
 • Din professionella kontaktinformation, inklusive din e-postadress
 • Ditt företag/organisation

Vi samlar in denna information för att:

 • Leverera den överenskomna tjänsten
 • Kunna rapportera om det arbete vi åtar oss åt dina vägnar
 • Ge råd om relevanta tjänster och produkter
 • Be om feedback om våra tjänster
 • Uppdatera användarens profil så att de bättre matchas med relevanta talanger

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke eller ändra dina kommunikationsinställningar. Du kan begära tillgång till dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till din betrodda konsult på Marcher Markholt, som du arbetar med, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@marchermarkholt.com och specificera din begäran.

 

Besökare på vår hemsida
Det är möjligt för dig att besöka vår webbplats utan att vi registrerar information om dig som beskrivs i följande avsnitt. Du bör dock vara medveten om att vår webbplats använder cookies och att avaktivera dem kan leda till nedsatt funktionalitet på webbplatsen. Du kan läsa mer om användning av cookies i nästa avsnitt.

 

Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och känns igen av webbplatsen när du besöker den igen. Cookies tillåter oss att skicka individualiserad information till din webbläsare. En cookie kan innehålla text, siffror, datum, etcetera, men kan inte innehålla virus.

Vi använder Google Analytics och optimeringscookies för att samla in allmän användarrelaterad statistik om besökare på vår webbplats.

Vi samlar in information om platsen för din enhet baserat på IP-adressen, vilka sidor du besöker på vår webbplats och hur lång tid du spenderar på dem. Vi samlar in denna information för att bättre förstå hur vår webbplats används, och för att vi ska kunna optimera den för att ge dig bästa möjliga upplevelse.

Vi delar en del av denna information med betrodda tredje parter så att de också kan förstå hur vår webbplats används.

Vi använder inte cookies i marknadsföringssyfte.

Nedan finns en lista över de typer av cookies vi använder och vad de används till:

Kategori

Användande

Applikationscookies

 

Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna navigera runt på vår webbplats.

 

Mätcookies

Vi använder Google Analytics för att förbättra funktionaliteten och användarbarheten av webbplatsen och de tjänster vi tillhandahåller webbplatsen besökare. Vi arbetar på en lösning för att anonymisera data innan GA tar emot dem. För mer information, se Google Analytics Sekretesspolicy

 


Säkerhet

Marcher Markholt har åtagit sig att skydda din personliga information för att undvika oavsiktlig eller obehörig förstörelse eller ändring, obehörig publicering och obehörig åtkomst eller avslöjande.

Vi använder endast EU-baserade data behandlare som behåller och behandlar personuppgifter i enlighet med Marcher Markholts cookie- och integritetspolicy och gällande lagstiftning.

I händelse av ett säkerhetsbrott som orsakar hög risk för diskriminering, ID-stöld eller bedrägeri, ekonomisk förlust, förlust av rykte eller andra betydande olägenheter, kommer du att meddelas så snabbt som möjligt.

 

Lagring av din personliga information
Innan du samlar in dina personuppgifter ber Marcher Markholt att du ger ditt samtycke till att vi behåller ditt CV i två år, och information som lämnas via vår rekryteringsplattform i fem år, varefter den raderas, om du inte aktivt har gett ditt samtycke till en längre lagring period eller förnyat ditt samtycke till fortsatt behandling, inklusive fortsatt lagring.

Där det krävs dansk lag, såsom bokföringsslagstiftningen, kan vi komma att behålla vissa personuppgifter om dig under en längre period för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

 


Dina rättigheter

 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter inskränkta eller raderade
 • Du har rätt att invända mot våra behandlingar av dina personuppgifter
 • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att Marcher Markholt behandlar dina personuppgifter. Om du ber oss att radera de personuppgifter vi har om dig, kommer vi att radera all information som vi inte är lagligt skyldiga att behålla
 • Du kan ha rätt till dataportabilitet där behandling av personuppgifter sker automatiskt och baserat på ditt samtycke eller på ett avtal
 • Du har rätt att begränsa behandlingen av uppgifter

 

Klagomålsinstans
Om du vill lämna in ett klagomål mot vår behandling av dina personuppgifter, inklusive om vi inte har uppfyllt dina önskemål i enlighet med dina rättigheter enligt ovan, har du möjlighet att kontakta Marcher Markholt på följande e-post info@marchermarkholt.com eller den danska datatillsynen (Datatilsynet, Borgergade 28, 5th floor, 1300 Copenhagen C) via dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.

Tack för ditt förtroende.